Utför friktionsmätningar på vägar & flygplatser
samt kalibrering av C-my mätare för vinterfriktion

Vår vision:

Att människor kan färdas tryggt och
säkert på våra vägar.

Vårt mål:

Att alltid vara flexibla, snabba med hög kvalitet 
gällande utförande och resultat.

 
 

© Copyright Roadfriction